You are here: Home >Posts Tagged ‘maski antysmogowe kraków

NIE REAGOWANIE NA DŹWIĘKI

<span style="font-family: Arial, serif"><span style="color: #000000">Dlaczego mały człowieczek zdaje się w pierwszych dniach swego życia nie reagować na dźwięki? Ucho środ­kowe noworodka wypełnione jest wodami płodowymi, chroniącymi je przed gwałtownymi dźwiękami, którymi świat może przywitać swego nowego obywatela. Płyn ten powoli wsączy się i dziecko stopniowo zacznie odbierać dźwięki otaczającego je świata. <span style="font-family: Arial, serif"><span style="color: #000000">Płód w łonie matki nie musiał oddychać samodzielnie, potrzebny tlen pobierał bowiem z organizmu kobiety. Teraz musi oddychać samo, bez niczyjej pomocy. Ponie­waż jednak płuca noworodka w pierwszych dniach życia są jeszcze słabe i niezdolne do normalnego funkcjonowa­nia, natura wyposażyła go w ogromną ilość nośników <span style="font-family: Arial, serif"><span style="color: #000000">tlenu - czerwonych ciałek krwi.

Tags: ,