You are here: Home >Posts Tagged ‘prawnik rozwody kraków

PIERWSZY ROK ŻYCIA

<span style="font-family: Arial, serif"><span style="color: #000000">Pierwszy rok życia dziecka jest okresem wspaniałych i zdumiewających zmian w jego organizmie. Urodzone jako niesłyszące i niezdolne do zatrzymania wzroku na jednym punkcie, musi w ciągu dwunastu miesięcy nauczyć się patrzeć i Słuchać. Mięśnie noworodka są słabe, nie wyk­ształcone i nie podlegają świadomej kontroli. Stopryd, według ustalonej kolejności stają się one coraz fiocniejsze, i dziecko coraz sprawniej panuje nad nimi. tak więc <span style="font-family: Arial, serif"><span style="color: #000000">przechodząc przez poszczególne fazy, mały człowieczek przysposabia się do przyjęcia postawy stojącej.<span style="font-family: Arial, serif"><span style="color: #000000">Również w ciągu tego pierwszego roku życia dziecko uczy się podstaw rodzimego języka, tak obcego dla niego w chwili urodzenia, jak dla nas język Eskimosów lub Indian z plemienia Apaczów. 

Tags: ,